สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาญี่ปุ่น: สัมผัสวัฒนธรรมและกิจกรรมของญี่ปุ่นแท้ๆ ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียว

สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นอันหลากหลายในบ้านญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง
270 ปี!
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ประสบการณ์ชุดกิโมโนเกียวโต เซนโคคิว
และเวิร์คช็อปบอนไซ
เพลิดเพลินกับอาหาร สาเกญี่ปุ่นอารามาซะ และวิสกี้ญี่ปุ่นที่ใช้วัตถุดิบที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด

×